De allrisk autoverzekering wordt ook wel volledig casco verzekering genoemd en is dan ook de verzekering voor auto’s die de meest uitgebreide dekking biedt. Dit is een complete autoverzekering inclusief de wettelijk verplichte WA verzekering. De allrisk autoverzekering is overigens niet geschikt voor alle auto’s, maar wordt vooral aangeraden voor auto’s, die de leeftijd van drie of vier jaar nog niet hebben bereikt. Voor oudere auto’s geldt dat de allrisk autoverzekering overbodig kan zijn. Er kan in de situatie van oudere auto’s gekozen worden voor een beperkt casco autoverzekering of voor alleen een WA verzekering.

Dekking allrisk autoverzekering
De allrisk autoverzekering biedt dekking aan bijna alle vormen van risico’s. De WA verzekering is bij de allrisk opgenomen, zodat schade die aan derden is toegebracht op grond van deze verzekering is gedekt. Naast de schade aan derden, wordt er bij allrisk ook dekking geboden aan schade aan de eigen auto door bijvoorbeeld brand, diefstal, storm of door een botsing met overstekende dieren. Als extra uitbreiding ten aanzien van de beperkt casco verzekering biedt de allrisk autoverzekering ook dekking in situaties, waarbij er door eigen toedoen schade is ontstaan aan de auto, bijvoorbeeld als gevolg van een slippartij of het van de weg raken. Bij allrisk worden dus zoveel mogelijk risico’s afgedekt en aangezien vooral nieuwe auto’s nog ene hoge dagwaarde hebben, is dit type verzekering daarvoor meer geschikt dan oude auto’s.

Offerte allrisk autoverzekering
Door dat er meerdere verzekeraars actief zijn op de markt voor allrisk autoverzekeringen, wordt de consument in de gelegenheid gesteld om de tarieven van de autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. De premies voor de allrisk autoverzekeringen kunnen namelijk in hoogte verschillen net als dat er verschillen zijn in de dekkingsvoorwaarden, die door verzekeraars worden gehanteerd. Het online aanvragen van een offerte allrisk autoverzekering biedt in ieder geval inzicht in de voorwaarden en de hoogte van de premie. Het is eenvoudig om meerdere offertes bij verzekeraars online aan te vragen, waarna de verschillen kunnen worden beoordeeld en er een definitieve keuze voor een allrisk autoverzekering kan worden gemaakt.